Klik hier voor de update-presentatie: Pilot wierkorf Eemshaven

Achtergrond
Volgens onderzoek van de WUR kan met duurzame zeewierteelt de groeiende wereldbevolking – in 2050 ongeveer 9 miljard mensen – van voldoende voedsel worden voorzien, met maar 2 procent van het totale zeeoppervlak. Tot op heden is de productie van zeewier in Nederland nog beperkt en wordt het geïmporteerd.

Een groot voordeel van zeewier is dat het een hernieuwbare grondstof is, na een oogst groeit het snel weer aan. Naast de toepassing als voedsel kent zeewier veel andere toepassingen. In deze pilot worden de toepassingen in feed, food en product behandeld. Er zijn nog veel meer toepassingen voor zeewier zoals in de farmacie of als bron van hernieuwbare energie. Deze toepassingen laten we buiten beschouwing in dit onderzoek.

Doel
Project Waddensla wil een pilot uitvoeren van teelt van de zeewiersoort Ulva in de Waddenzee. Het doel van deze pilot is om te onderzoeken of de te verwachten opbrengsten (kwaliteit en kwantiteit) realiseerbaar zijn. Bij positieve resultaten kan er opgeschaald worden en dat zal een enorme impact hebben op de regionale economie.

Voor de toepassing in veevoer wordt verder onderzocht:

• Hoe vers (nat) geoogst zeewier geconserveerd moet worden;
• Of zeewier schoon genoeg is om direct te verwerken, of dat het eerst gewassen dient te worden;
• Wat de mineralensamenstelling is van in de Waddenzee geteelde Ulva (afhankelijk van de afspoeling van land naar zee)

Naast de toepassing in feed, worden de lokale mogelijkheden van toepassingen in food en product onderzocht.

Beschrijving
Project Waddensla is niet de eerste partij die onderzoek doet naar de teelt van zeewier op zee. Op de onderzoekslocatie Polder Wassenaar bij Texel is ook onderzoek gedaan naar zeewierteelt. Dit project heeft heel duidelijk gemaakt dat het van belang is om de kweekbak in compartimenten te verdelen. Project Waddensla wil daarom gebruik maken van drijvende korven als kweeksysteem. In de Eemshaven is een pilot gestart met één korf. Hier is in april entmateriaal in geplaatst. De resultaten van deze pilot en ook de resultaten die worden behaald bij de zeewierkweek binnen het dubbele dijkgebied bij Bierum worden in dit onderzoek meegenomen.

Bij de oogst van het zeewier kan gebruik worden gemaakt van de bestaande infrastructuur op het Wad, zoals garnalenvissers of mosselvissers. Dat sluit aan bij de themalijn Verbreding en flexibilisering onder Duurzame visserij.