Het Waddenfonds draagt bijna € 1 miljoen aan de lokale teelt van zeewier in de waddenregio. In totaal gaat het om een investering in het Waddengebied van ruim € 3 miljoen.

Het project Wad Wier draait om de lokale kweek en toepassingen van zeewier (ulva) in de kustzone van het Waddengebied. De focus ligt op het optimaliseren van kweekcondities en op de toepassing van zeewier in veevoeder, cosmetica en als bioplastic. Het zeewier wordt duurzaam gekweekt in bassins, waarbij zeewater uit de Waddenzee wordt gebruikt. Ook vinden er diverse informatiebijeenkomsten, masterclasses en workshops plaats over de teelt en toepassing van zeewier. De totale kosten van dit initiatief bedragen €3.002.912,-. Het Waddenfonds geeft een subsidie van € 988.617, -.

Dit is een prachtige stimulans voor MOI-lid Hessel Altenburg, eigenaar van North Seaweed b.v.! Dit bedrijf is sinds een aantal jaren lid van MOI Offshore Energy en vanaf het begin bezig met innovaties op het gebied van het gebruik van Zeewier. Hessel wordt zelfs vaak gezien als ‘Mister Zeewier’!

Meer informatie over North Sea Weed vind je op de website »